Shen Yin Wang Zuo


304,530

ข้อมูลการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2015

เรื่องย่อ :

ในระหว่างที่พวกปีศาจนั้นลุกฮือ แล้วมนุษย์ชาติก็ใกล้สูญพันธุ์ วิหารทั้งหกจึงได้ลุกขึ้นเพื่อปกป้องมนุษย์ชาติ เด็กหนุ่มผู้หนึ่งได้เข้าร่วมที่จะฝึกฝนให้เป็นอัศวินกับวิหารเพื่อที่จะช่วยแม่ของเขาไว้ ในการผจญภัยของเขานั้นเขาจะสามารถที่จะทะยานเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วครองบัลลังค์ในยุคที่มีการก่อกวนจากโลกของวิหารและปีศาจได้หรือไม่?

อ่าน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shen Yin Wang Zuo, มังงะ Shen Yin Wang Zuo, Shen Yin Wang Zuo TH อัพเดทล่าสุด, Shen Yin Wang Zuo manga, Shen Yin Wang Zuo แปลไทย, Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shen Yin Wang Zuo ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 126.1 (88.1) TH แปลไทย1 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.3 (87.3) TH แปลไทย4 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.2 (87.2) TH แปลไทย4 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.1 (87.1) TH แปลไทย6 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.3 (86.3) TH แปลไทย6 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.2 (86.2) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.1 (86.1) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.3 (85.3) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.2 (85.2) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.1 (85.1) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122.3 (84.3) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122.2 (84.2) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122 (84.1) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.3 (83.3) TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.2 (83.2) TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.1 (83.1) TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 120 (82) TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว24779
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 119 (81) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว19867
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 118 (80) TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว10060
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 117 (79) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว20174
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 116 (78) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว13775
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 115 (77) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว13597
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76.5) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว11248
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว15418
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 113 (75) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว13893
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 112 (74) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว13228
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 111 (73) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว13817
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 110 (72) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว14938
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 109 (71) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว16729
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 108 (70) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว13661
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 107 (69) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว12921
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 106 (68) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว12530
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 105 (67) TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว16515
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 104 (66) TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว22349
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 103 (65) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว8853
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 102 (64) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว9100
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 101 (63) TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว36621
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 100 (62) TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว33862
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 99 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว30456
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 98 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว30079
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 97 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว27857
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 96 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว29304
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 95 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว31343
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 94 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว26416
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 93 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว26051
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 92 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว28367
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 91 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว31459
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 90 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว31650
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 89 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว27982
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 88 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว32017
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 87 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว32820
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 86 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว28342
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 84 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว33774
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว53562
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว53562
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 82 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว35025
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 81 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว39478
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 80 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว44512
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 79 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว40040
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 78 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว42125
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 76-77 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว37408
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 74-75 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว34862
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 72-73 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว35460
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 70-71 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว37427
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 68-69 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว35845
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 66-67 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว33051
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 64-65 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว34886
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว57172
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว57172
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 60-61 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว34540
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 58-59 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว35338
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 56-57 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว37712
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 54-55 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว40512
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 52-53 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว37901
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 50-51 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว38741
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 48-49 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว36230
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 46-47 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว38356
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 44-45 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว45384
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 42-43 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว40510
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 40-41 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว41898
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 38-39 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39203
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 36-37 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39300
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 34-35 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว37461
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 32-33 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว37089
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 30-31 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว72016
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 29 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว30674
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 28 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว28753
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 27 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว27138
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 26 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว26861
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 25 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว28730
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 24 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว26825
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 23 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว26715
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 22 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว29649
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 21 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว28368
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 20 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว31191
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 19 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว28209
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 18 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว28286
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 17 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว29042
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 16 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว29876
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 15 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว30769
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 14 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว30656
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 13 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว31357
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 12 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว31192
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 11 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว31633
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 10 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว32526
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 9 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว29063
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 8 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว28462
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 7 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว29106
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 6 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว31914
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 5 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว32048
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 4 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว32099
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 3 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว34264
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 2 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว38098
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว51939
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 0 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว42398

แสดงความคิดเห็น